Coaching makes the difference in growing

Tips bij Doelen Stellen

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 4
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 1
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

Tips bij Doelen Stellen

Waarom Doelen stellen?

• Bevordert de levenskwaliteit, geestelijke rust, gevoel van geborgenheid en saamhorigheid.


Onderzoek op de universiteit van California 1973
In een onderzoek bij de 2000 studenten aan de universiteit van California in de jaren zeventig. Aan ieder van hen werd de vraag gesteld. Waar wil je staan binnen 10 jaar, wat wil je dan bereikt hebben? 91,3 % had geen duidelijk antwoord, 8,7% wel. Na 10 jaar werd gekeken wat die 2000 studenten nu echt bereikt hadden. Hieruit bleek dat de 8,7 % duidelijk veel meer bereikt hadden als de 91.3 %. Ieder van de 8,7 % had zijn doel bereikt en velen van hen zelfs veel meer dan dat. Waarschijnlijk omdat ze zich toen nog niet bewust waren van hefbomen die ze enkele jaren later wel ontdekten (b.v. netwerken, sessie vrijdagochtend).

• Het zet je aan tot actie: Put your ash in gear!

 

95% stelt toch geen doelen waarom niet?

Toch stelt 95% van de mensen geen doelen? Waarom niet als het zoveel voordelen heeft?

• Vage doelen, teveel dingen tegelijk willen.

 

 

Voorwaarden om een doel te bereiken:
Een commitment / doelstelling wordt nooit geaccepteerd als niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. WAAROM:
Waar ligt de BAL: wie neemt de verantwoordelijkheid. Wie is probleemeigenaar. Het waarom moet duidelijk en acceptabel zijn, er moet een win-win-win voor iedereen in zitten.
2. WAT:
Je kunt vooraf niet lang genoeg praten over het WAT: wat moet het resultaat zijn, aan welke voorwaarden moet het voldoen. Schets samen een duidelijk beeld van het te verwachten resultaat. Maak de doelstelling ten alle tijden SMART
3. HOE
Als iedereen eenduidig en eens is over het WAT, kun je ook veel meer ideeën verzamelen rondom het HOE. ( ze zoeken allemaal naar hetzelfde, de energie is gericht e.d.

Ad 1: Waarom?
Ik aantal duidelijk wins voor jullie in dit geval lijkt mij,

• Het is een mooie kans om te scoren.

 

AD 2: Een aantal kaders voor het WAT:
Het moet SMARTER zijn:

• Resultaatgericht. Een doelstelling moet haalbaar zijn, dus geen gokspelletje. Maar gelijktijdig toch gericht zijn op het resultaat en niet op de inspanning. B.v. ik ga 100 keer een verkoper bezoeken is geen goede doelstelling: Ik ga 1 miljoen verkopen we. Voor jullie is dit de meest moeilijke voorwaarden. Probeer daarom een begin te maken door te bepalen, welke output ( resultaat waarden, zoals het aantal bezoekers, de cashdrop, geven mij een echt goede indicatie voor het resultaat ( in ieder geval op lange termijn). Je kunt je beter, bij wijze van proef, committeren aan een paar WEL meetbare, duidelijke inputvariabelen, dan aan zaken waar je niet achter kunt staan. aan dingen waar je achter kunt staan. Ook als kun je vooralsnog maar een paar zaken meten en dek je hiermee voorlopig nog niet het volledige resultaat

 


Ook een kwalitatieve doelstelling ( dit is een doelstelling die niet direct meetbaar lijkt kun je meetbaar maken): (b.v. om de motivatie van jouw medewerkers te meten. Het motiveren vertalen in commitment verkrijgen van jouw mensen, kun je SMARTER maken. B.v. voor 1 januari hebben al mijn 7 floormanagers een 100% commitment uitgesproken voor de begroting van 2000. M.a.w. iedereen heeft duidelijk de BAL geaccepteerd.


AD 3: HOE:
We verspillen vaak heel veel van onze tijd om alvast voor onze medewerkers te bedenken hoe zij zaken moeten aanpakken, op welke wijze zij zaken moeten doen. Terwijl in praktijk vaak blijkt dat het WAAROM, of WAT nog niet helder is. We delegeren TAKEN i.p.v. Pakketjes/ verantwoordelijkheden. Terwijl als je daarentegen meer tijd besteden in het uitleggen / verduidelijken wat, we waarom willen bereiken, je zaken pas echt kunt delegeren. Want geloof me als iemand de Bal in zijn handen heeft geaccepteerd, dan wordt hij vanzelf creatief, aangezien hij/zij er iets mee wil/moet doen.
T.a.v. het kun je heel veel verschillende invalshoeken bekijken. Samen brainstormen, ideeën generen e.d. Kortom hier begint de discussie eigenlijk pas. Een aantal belangrijke redenen waarom het HOE vaak op de verkeerde plaats ligt:

• Korte termijn belangen /tijdsnood: Op korte termijn kost het je veel minder tijd om het zelf te bedenken en doen. OP lange termijn bereik je er echter mee, dat je uiteindelijk alles zelf kunt doen en kost het je veel meer tijd. De self forfilling propecy: Zij kunnen niets, snappen het niet, ik moet het altijd zelf doen......

 


Kortom genoeg tips en redenen om doelstellingen te stellen maar ook een hele valide om het vooral niet te doen. Tenslotte stelt 95% van de mensheid, toch ook geen doelen.

Tip: Lees de ONE MINUTE MANAGER maar eens goed. Hierin staat dit zelfde proces op een eenvoudige manier beschreven.

groetjes,

Marlène

 


Bron: Marlijn Coaching & Advies
Download: 50_doelen-stellen.pdf