Coaching makes the difference in growing

Nieuws

20-09-2010
Bijeenkomst Trilpe-O-Tafel Schoonmaak

De middag zal resulteren in een of meerdere concrete projecten en activiteiten om de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt te verhelpen.

Veel ondernemers in de schoonmaakbranche hebben nog steeds moeite om geschikt en goed opgeleid personeel te vinden. Zij worstelen met de vraag hoe ze de juiste mensen aan hun bedrijf kunnen binden. Daarnaast is het zo dat er nog steeds groepen in de samenleving aan de kant staan, ouderen èn  jongeren, ondanks een aantrekkende economie en stijgend aantal vacatures.


Gemeenten in West-Brabant onderzoeken nu hoe zij aan deze landelijke afspraken tegemoet kunnen komen door middel van een regionaal arrangement, waarbij bedrijven, gemeenten, UWV Werkbedrijf, kenniscentra en het onderwijs samenwerken.

‘West-Brabant werkt door!' organiseert een aantal bijeenkomsten waarin ondernemers, overheid en onderwijs - de drie O's - gezamenlijk tot werkbare afspraken komen, waarin iedereen zich kan vinden. Tijdens deze zogeheten ‘Triple-O-tafels' gaan vertegenwoordigers van de drie O's met elkaar in gesprek over de huidige knelpunten en mogelijke oplossingen op de arbeidsmarkt. Op de bijeenkomst van 23 september staat de sector Schoonmaak centraal. De middag zal resulteren in een of meerdere concrete projecten en activiteiten om de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt te verhelpen.

U wordt van harte uitgenodigd om aan de ‘triple-O-tafel Schoonmaak' deel te nemen en uw visie op de knelpunten en mogelijke oplossingen kenbaar te maken.

 

Datum:              donderdag 23 september 2010

Ontvangst:         15.00 uur

Tijd:                  15.30 uur tot 18.00 uur

Locatie:             ZINC., Molenstraat 4, 4701 JS Roosendaal

 

Uw deelname wordt bijzonder op prijs gesteld.

terug naar overzicht