Coaching makes the difference in growing

Persoonlijk Leiderschap volgens Steven Covey

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 4
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 1
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

Persoonlijk Leiderschap volgens Steven Covey

Persoonlijk leiderschap beperkt zich niet tot organisaties. Sterker nog Covey richt zich in zijn boeken in een hoge mate op het gezin en andere aspecten van het privé-leven. Hij is van overtuigd dat je deze dingen niet los van elkaar kunt zien. Het leven is een groot geheel waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn. Zoals Ghandi het zo mooi zegt:

We kunnen niet tegelijkertijd het goede doen in een afdeling van ons leven en het verkeerde in een ander afdeling ervan. Ons leven is een ondeelbaar geheel. (Mahatma Ghandi)

Steven Covey onderzocht ooit de succesliteratuur die er de afgelopen 200 jaar verscheen. Hij kwam daarbij tot de volgende conclusie: De eerste anderhalve eeuw (vanaf 1776 tot vlak na de eerste wereldoorlog) wordt gekenmerkt door de principiële levenshouding; In deze periode is succes geworteld in het leven volgens duidelijke waarden en normen, zoals integriteit, nederigheid, respect, geduld en naastenliefde, De succes literatuur van de laatste 80 jaar wordt meer gekenmerkt door de pragmatische levenshouding, Daarbij wordt succes vooral gekenmerkt door persoonlijke prestaties en allerlei vaardigheden die helpen om maatschappelijke succes en status te verwerven. Volgens Covey is dit een oppervlakkig houding. Het gaat er niet meer om waar in gelooft het gaat erom wat je bereikt en alle middelen zijn daarbij geoorloofd. Als ze maar eenvoudig zijn en snel werken. Covey gelooft daar niet in, hij pleit voor terugkeer naar de oude principiële levensvisie. Echte verandering gebeurt altijd van binnen naar buiten, eerst je eigen karakter en dan de buitenwereld, dit betekent dat je altijd eerst bij jezelf moet beginnen, De voornaamste voorwaarde voor persoonlijke en hoge effectiviteit betekent dat je altijd eerst bij jezelf moet beginnen, Sterker nog het begint bij je diepste binnenkant. Wat zijn je diepste overtuigingen, wat is je karakter, wat zijn je motieven,

Principes: universele natuurwetten van persoonlijke groei en menselijke relaties. Grondregels, natuurwetten, Het gaat erom dat ons gedrag niet gebaseerd moet zijn op allerlei tijdelijke zaken, maar op tijdloze principes die het menselijke gedrag sturen. Vergelijk het leven maar eens met het leven op een boerderij. Tijdens onze studie proberen we wel eens op het laatste moment, onder hoge druk te leren, even de schouders eronder te zetten, even doorhalen. Probeer dit maar eens op de boerderij. Als je de hele zomer loopt te luieren lukt het zeker niet om in september even door te halen en de oogst binnen te halen. Zo werkt het niet. Zo werkt het ook niet als je echt iets van je leven wilt maken. Persoonlijke maar zeker ook in relatie met andere mensen. Net als op de boerderij hebben we temaken met natuurlijke grondregels, principes, gewoontes. Je moet eerst de grond bewerken, dan moet er gezaaid worden, dan is er mest en water en zonlicht nodig, We moeten het onkruid wieden en het gewas blijven verzorgen en als we dat een aantal maanden gewetensvol blijven doen, dan zullen we resultaat zien. Deze natuurlijke principes gelden op een boerderij, maar ook in een huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen, en ook in het omgaan met andere mensen in een organisatie. Een belangrijk principe is bijvoorbeeld dat we betrouwbaar en integer moeten zijn om door andere mensen vertrouwd moeten worden. Anders kom je jezelf tegen conclusie. We zullen eerst leiding moeten geven aan ons zelf voordat we leiding kunnen geven aan anderen. Een ander belangrijk principe wat een grote plaats inneemt binnen het gedachtegoed van Covey: De ontwikkeling van de mens is vergelijkbaar met die van een kind. Eerst is het kind volledig afhankelijk van de ouders, dan komt er een periode dat we op eigen benen willen staan en streven naar onafhankelijkheid. Uiteindelijk als volwassen komen we tot de ontdekking dat interafhankelijkheid tot de beste resultaten leidt. We hebben de samenwerking met andere mensen nodig om onze doelen te realiseren en om gelukkig te worden. De 7 gewoontes voor een hoge effectiviteit doorlopen ook deze fasen: De eerste drie principes gaan over het streven naar onafhankelijkheid, de volgende drie gaan over het ontwikkelen van een goede basis voor interafhankelijkheid en de laatste gaat over het scherpen van het mes. Onderhouden van het systeem. Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen iets onveranderlijk aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen is een onveranderlijke gevoel over wie je bent, waar je naar toe gaat en, wat je belangrijk vindt.


Bron: Steven Covey
Download: 45_samenvatting-van-de-visie-van-covey.pdf