Coaching makes the difference in growing

Geloof in jezelf en maak contact, contact maken tijdens een gesprek.

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 4
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 1
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

Geloof in jezelf en maak contact, contact maken tijdens een gesprek.

Geloof in jezelf en maak contact
Organisatieadviseur Judith Janssen over succesvolle gesprekken.
Waarom is het zo moeilijk om echt contact te maken in een gesprek? Door interne verwarring proberen we veel te veel dingen tegelijkertijd te doen. In ons innerlijk strijden ratio, logica, emoties en creativiteit om voorrang, vooral als er veel van het gesprek afhangt. Judith Janssen, van Eprom Organisatie Adviseurs, belicht hier hoe je in gesprekken echt ‘contact' kunt maken.

Een gesprek is een mondelinge dialoog tussen twee of meerdere mensen. Als er tijdens een gesprek meer gebeurt dan alleen de uitwisseling van informatie, is de kans het grootst dat het gesprek indruk maakt op de ander. Dan heb je ‘contact' gemaakt. Dit is een voorwaarde voor een succesvol gesprek. Een gesprek is succesvol als het doel van het gesprek is bereikt voor alle partijen.

Geloof in jezelf
Om je gesprekspartner mee te krijgen, kan het helpen als je verbaal of non-verbaal kunt laten merken dat jullie een beetje ‘overeenkomstig' zijn. Iemand die goed is in het voeren van gesprekken, heeft vooral het geloof in zichzelf dat hij of zij flexibel kan omgaan met elke ontwikkeling in (of rond) de gesprekssituatie.

Zo iemand heeft een onderzoekende houding, volledig gericht op de ander. Want hij of zij heeft geen interne strijd. Pas als jij uitstraalt dat je geloof hebt in jezelf, kan de ander ook geloof in jou hebben.

Hieronder worden enkele manieren toegelicht hoe je in gesprekken ‘contact' kunt maken.

Let op je uitstraling
Ten eerste je uitstraling en je non-verbale gedrag. Met name de eerste minuten, waarin je jezelf voorstelt, zijn doorslaggevend. Het is erg moeilijk om een negatieve eerste indruk later in het gesprek zelf te herstellen.

Tip één: raak je gezicht of je haar niet aan, dat komt onzeker over. Gebruik je armen en handen juist om je verhaal kracht bij te zetten. Doe jezelf een plezier en wees op tijd. Alleen dan slaag je erin om rustig en zelfbewust over te komen. Kijk de ander recht aan en wees energiek. Mensen geven jou hun tijd en het is niet de bedoeling dat ze daar zwaarmoedig, chagrijnig of vermoeid van worden!

Op 1april 2008 publiceerde JobbingMall een onderzoek waaruit blijkt dat onverschilligheid door 73% van de 241 ondervraagde recruiters wordt genoemd als grootste fout in sollicitatiegesprekken.

Ga tegen de regels in
Ten tweede kun je indruk maken doordat er iets gebeurt. Het kan zijn dat je iets doet (of juist niet doet). Hierbij gaat het om lef hebben. Je kunt wel heel attent de deur voor iemand open houden die zojuist koffie voor jullie beiden heeft gehaald, maar daarmee maak je niet het verschil.

Heb lef, maar verwar lef niet met enthousiasme. Ga tegen de (omgangs)regels in. Sta halverwege het gesprek ineens op en loop al pratend door de kamer. Neem de vrijheid om bepaalde attributen in de kamer te betrekken bij je gesprek, maak het zo persoonlijk mogelijk.

Benoem het doel
Ten derde kun je contact maken door wat je zegt. Het kan namelijk zijn wat mensen willen horen. Of juist omdat het iets is wat ze niet willen horen, of nog nooit gehoord hebben. Hiervoor is niet één richtlijn te geven. Het is resultaatgericht om in het begin van het gesprek het doel van het gesprek te benoemen en te verifiëren.

Dit geldt ook voor het verhelderen van de onderlinge verhoudingen en de aanleiding van het gesprek. Van de andere kant kan dit mensen afschrikken die alleen maar even gezellig wilden kletsen.

Gebruik de woorden ‘misschien' of ‘later' zo min mogelijk. Probeer direct te reageren en je meteen een mening te vormen. Draai er niet om heen. Begin je zinnen nooit met ‘ik weet het niet, maar'. Zeg eigenlijk nooit ‘maar' of ‘sorry'. Als je complimentjes krijgt, zeg je ‘dankjewel' en verder niets.

Woorden herhalen
Let vooral op de woorden van anderen. Sommige woorden schreeuwen erom om ‘uitgelicht' te worden. Dit kun je doen door te papegaaien. Je herhaalt dan het woord of de zin van de ander op een vragende toon: "Ongelukkig?" Vragen stellen en goed luisteren is sowieso een vak apart. Leg de kern bloot, wat is de vraag achter de vraag?

Alleen zo kun je een oppervlakkig gesprek ombuigen naar een inspirerend gesprek. Stel open vragen en wees niet suggestief, vul niets in. Eén van mijn grootste valkuilen is dat ik zinnen afmaak om overeenkomstig te zijn. Als je één vraag stelt, ben je in de meeste gevallen haast verplicht om meer vragen te stellen (doorvragen).

Laat de ander merken dat je het begrepen hebt, door bijvoorbeeld diens verhaal in eigen bewoordingen kort samen te vatten. Doe dit vooral niet vanuit je eigen perspectief ("ja dat had ik ook ooit eens") en niet te snel (dus na één vraag en één antwoord), want dan sluit je gesprekslijnen te snel af (gesloten verbale communicatie) en zal het een oppervlakkig gesprek worden dat in het algemeen op de hak en de tak verloopt.

Zeg niets
Verifieer ook of je samenvatting klopt, ga er niet van uit dat iemand het wel zal zeggen als het niet klopt (met andere woorden: denk niet voor een ander en ga er al helemaal niet vanuit dat de ander denkt zoals jij denkt).

En de allerbelangrijkste tip is: zeg niets. Terwijl je zwijgt, ‘kijk' je naar wat je gesprekspartner zegt. Want gegarandeerd zal de ander het stokje van je overnemen en gaan praten. Zolang jij niets zegt, zal diegene blijven praten. Het wordt haast pijnlijk als je zelfs niet bemoedigend ‘humt' tussendoor en de ander echt alleen maar aanstaart. Pak de rust!

Relatie tussen verbaal en non-verbaal
Alsof het nog niet moeilijk genoeg is om te letten op je non-verbale en je verbale gedrag, is het ook zaak om te letten op de relatie hiertussen. Ikzelf betrap me er soms op dat ik me non-verbaal erg positief, nieuwsgierig en open opstel, terwijl ik verbaal mensen probeer te beïnvloeden door bijvoorbeeld alleen maar gesloten vragen te stellen.

En andersom: ga er maar vanuit dat je gesprekspartner (onbewust) registreert dat er iets niet klopt, als jij hem / haar van mooie praatjes voorziet maar ondertussen erbij zit als een zoutzak met de armen over elkaar. Het veranderen van een houding zegt ook veel over hoe je verhaal overkomt bij de ander. Wees je bewust van de momenten die jijzelf kiest om je houding te veranderen.

Wees jezelf
In dit hoofdstuk zijn allerlei tips en trucs aan bod gekomen om je contactvaardigheid te verbeteren. Het allerbelangrijkste advies moet echter nog komen. Wees jezelf. Alle goede raad ten spijt; er zal geen contact worden gemaakt als te duidelijk technieken en ‘trucs' worden gebruikt. Gebruik alleen technieken die bij je passen en vergeet vooral niet de sterke punten te ontwikkelen (en in te zetten!) die je van nature hebt.

 

 


Bron: Judith Janssen maart 2009
Download: 42_geloof-in-jezelf-en-maak-contact.pdf