Coaching makes the difference in growing

De 7 gewoontes van Steven Covey toegepast op Marlijn

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 4
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 1
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

De 7 gewoontes van Steven Covey toegepast op Marlijn

De 7 gewoontes van Steven Covey toegepast op Marlijn.
Over Marlijn
Medewerkers opleiden is een vak apart en vereist kennis en ervaring. Marlijn is een snel groeiende netwerkorganisatie met erkende opleidingsinstituten (ROC, HBO), trainingsbureaus en een scala van trainers in haar netwerk. Marlijn onderscheidt zich in de markt door haar expertise, kwaliteit en creativiteit op het gebied van visie en strategie, persoonlijke coaching, trainingen en scholing met subsidie. Zij wil graag deze expertise inzetten door organisaties daar waar nodig te begeleiden èn vooral de verbindende factor te zijn tussen verschillende delen. Zo hoopt ze een volwaardig gesprekspartner te zijn op alle fronten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en het verschaffen van toegang tot overheidsstimulerende maatregelen daar waar mogelijk en de verbindende factor te zijn tussen organisaties, onderwijs en bedrijven.
1. Wees proactief ,
- Marlijn helpt organisaties om juist in deze tijd van ‘crisis' het heft in eigen handen te nemen en zich proactief op te stellen, d.w.z. te investeren in de kwaliteit van uw de organisatie en uw medewerkers en het onderscheidend vermogen te vergroten.

2. Beginnen met het einddoel in zicht (je hoofd)
- Marlijn ondersteunt organisaties om juist nu de strategisch doelen van uw organisatie scherp in beeld te krijgen en juist nu te investeren in de organisatie en in uw medewerkers om de continuïteit te waarborgen en de kans op een hoger rendement te verbeteren.

3. Belangrijke dingen eerst doen
- Marlijn ondersteunt direct en concreet door de kwaliteit van de mensen te verbeteren, waardoor de kwaliteiten van uw dienstverlening wordt verhoogd. Door aan commerciële vaardigheden te werken, kunt u uw omzet en marge verhogen.
- Marlijn helpt u als organisatie te richten op de dingen die u wel kunt doen, waardoor de kans op overleven en klaar te staan voor de toekomst, groter wordt.

4. Denkt win-win
- Marlijn heeft samen met erkende onderwijsinstellingen de diensten en opleidingen vertaald naar erkende opleidingen waardoor er een win-win-win-win ontstaat. Een Win voor de organisaties doordat zij hun visie en verbeteringen kunnen realiseren en zo de huidige concurrentie beter aankunnen, een win voor alle medewerkers doordat zij een officieel diploma op maat kunnen behalen, een win voor onderwijsinstellingen omdat ze hierdoor voor meer organisaties toegankelijker worden en een win voor organisatiebureaus omdat de meest beperkende factoren (Geld en Tijd) worden aangepakt waardoor de toegankelijkheid voor een totaal organisatie verbetertraject wordt verhoogd en zo extra werk wordt gegenereerd.

5. Eerst luisteren om te begrijpen, dan pas om begrepen te worden
- Marlijn luistert heel goed naar de wensen en behoefte van de organisaties. Dit is het uitgangspunt voor het totale opleidingsplan. En ook gedurende het traject verliest Marlijn de organisatiedoelen niet uit het oog.

6. Zoek naar "synergie"
- Marlijn is een netwerk organisatie en functioneert juist optimaal door haar continue zoektocht naar meer synergiemogelijkheden. Door de samenwerking met èn onderwijs instellingen, gespecialiseerde trainingsbureaus en organisaties kan zij veel meer bieden dan ieder van deze organisaties apart èn kan de organisatie gebruik maken van de WVA (€2655 per jaar per medewerker loonheffingskorting) en ook gebruik maken van commerciële trainingen.

7. Slijp het mes (fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel)
- De opleidingen van Marlijn zijn Verticaal (Specifieke kennis / c.q. vakinhoudelijke opleidingen), Horizontaal (o.a. leidinggevende vaardigheden) en Diagonaal (cultuur en algemene organisatie aandachtspunten). Hierdoor werkt u vanuit alle facetten aan het DNA van uw organisatie en werkt u samen naar een doel. Als individu en als organisatie.

Inter afhankelijkheid ten top: Marlijn kan dit alleen in samenwerking met u
(de organisaties), onderwijsinstellingen en andere opleiders (ROC en commerciële opleiders).
Marlijn maakt graag een afspraak om uw mogelijkheden nader te bekijken.


Bron: Steven Covey en Marlijn
Download: 57_de-zeven-gewoontes-van-steven-covey-toegepast-op-marlijn.pdf